Starší ročníky

(75) ANGLIČTINA PRO LÉKAŘSKOU PRAXI / ENGLISH IN MEDICAL PRACTICE.

(75) ANGLIČTINA PRO LÉKAŘSKOU PRAXI / ENGLISH IN MEDICAL PRACTICE.

24. 12. 2009
LEDA, Voznice 2009. 1. vyd. 512 s. První část uvádí základní slovní zásobu potřebnou k získání úplné anamnézy a provedení důkladného vyšetření. Druhá část obsahuje 21 kazuistik, popisujících celou škálu
Více
(68) Hendrych, Dušan a kol,: PRÁVNICKÝ SLOVNÍK

(68) Hendrych, Dušan a kol,: PRÁVNICKÝ SLOVNÍK

22. 12. 2009
C.H. BECK. Praha 2009. 3., podstatně rozšířené vydání. 1 488 s. Časté a závažné změny právního řádu, ke kterým došlo v období od jeho poslední publikace, si vyžádaly jeho nové, podstatně rozšířené vydání.
Více
(67) Majtán, Milan a kol: HISTORICKÝ SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA. I (A-J), II (K-N), III (O-Pochytka), IV (Poihrať sa-Pytlovať). V (R-Š), VI (T-V), VII (Z-Ž, Dodatky).

(67) Majtán, Milan a kol: HISTORICKÝ SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA. I (A-J), II (K-N), III (O-Pochytka), IV (Poihrať sa-Pytlovať). V (R-Š), VI (T-V), VII (Z-Ž, Dodatky).

21. 12. 2009
Jazykovedný ústav ľudovíta Štúra SAV a VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1991-2008. 1. vyd. 7 dílů. Publikácia predstavuje slovenčinu z predspisovného obdobia od najstarších čias
Více
(66) TZ-One: Velký anglicko-český a česko-anglický slovník

(66) TZ-One: Velký anglicko-český a česko-anglický slovník

19. 12. 2009
Computer Press, Brno 2009. 1232 s. 85 000 hesel. Přiložen CD-ROM. Hesla vybrána podle frekvence užití. Obsahuje soudobou slovní zásobu, nevyhýbá se slangovým výrazům ani vulgarismům. Odborné termíny z
Více
(62) Karel Hieke: Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů

(62) Karel Hieke: Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů

18. 12. 2009
Computer Press, a.s., 2008. Encyklopedie představuje detailním způsobem skupinu dřevin jehličnatých. Je to skupina ve srovnání s listnáči skromnější na rody a druhy, ale mnohdy velmi bohatá na kultivary
Více
(63) Zuzana Holá: Česko-španělský odborný slovník, 1. díl, A-O.

(63) Zuzana Holá: Česko-španělský odborný slovník, 1. díl, A-O.

18. 12. 2009
Computer Press, a.s., 2009. 1. vyd. 672 s.250 000 hesel. Dosud nejrozsáhlejší česko-španělský slovník odborné terminologie. Obsahuje odbornou terminologii z těchto oblastí: přírodní a společenské vědy,
Více
(64) Zuzana Holá: Česko-španělský odborný slovník, 2. díl, P-Ž..

(64) Zuzana Holá: Česko-španělský odborný slovník, 2. díl, P-Ž..

18. 12. 2009
Computer Press, a.s., 2009. 1. vyd. 791 s. ISBN 978-80-251-2239-6. 672 Kč.
Více
(65) Josef Nevrlý: Anglický frazeologický slovník pro techniky. Vhodný pro překlady technických návodů, pro popisy zařízení.

(65) Josef Nevrlý: Anglický frazeologický slovník pro techniky. Vhodný pro překlady technických návodů, pro popisy zařízení.

18. 12. 2009
Computer Press, a.s., 2008. 1. vyd. V příloze interaktivní CD-ROM s abecedním vyhledáváním. Slovíčka i fráze namluvené britskou a americkou angličtinou. Anglická klíčová slova technická, ale i přírodovědná.
Více
(61) Kol. autorů: LYŽUJEME, SNOWBOARDUJEME A MLUVÍME ČESKY, ANGLICKY, NĚMECKY, HOLANDSKY A RUSKY.

(61) Kol. autorů: LYŽUJEME, SNOWBOARDUJEME A MLUVÍME ČESKY, ANGLICKY, NĚMECKY, HOLANDSKY A RUSKY.

17. 12. 2009
Asociace profesionálních učitelů lyžování České republiky, Špindlerův mlýn 2009. 1. vyd. 77 s. Kapitoly tématické, v nich řazeno podle čsštiny, terminy i konverzační obraty.
Více
(58) Průcha, Jan (ed.): PEDAGOGICKÁ ENCYKLOPEDIE

(58) Průcha, Jan (ed.): PEDAGOGICKÁ ENCYKLOPEDIE

15. 12. 2009
Portál, Praha 2009. 1. vyd. 936 s. První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po 70 letech. Systematický přehled základních složek vzdělávacího systému, způsoby a produkty edukace, populace žáků, studentů,
Více
(59) Baštecká, Bohumila (ed.): PSYCHOLOGICKÁ ENCYKLOPEDIE. APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE.

(59) Baštecká, Bohumila (ed.): PSYCHOLOGICKÁ ENCYKLOPEDIE. APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE.

15. 12. 2009
Portál, Praha 2009. 1. vyd. 520 s. 111 hesel. V ucelených statích představuje současný stav bádání v oblasti aplikované psychologie a některých sovisejících disciplín. Odkazy, literární zdroje, tematický
Více
(60) Kratochvíl, Petr – Drulák, Petr (eds.): ENCYKLOPEDIE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

(60) Kratochvíl, Petr – Drulák, Petr (eds.): ENCYKLOPEDIE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

15. 12. 2009
Portál, Praha 2009. 1. vyd. 368 s. Cca 200 detailně zpracovaných hesel pokrývá základní problematiku mezinárodních vztahů a vysvětluje klíčové termíny používané v teorii i praxi mezinárodní politiky. Hesla
Více
(57) Šůchová, Lucie - Wiesner, Martin - Okrouhlíková, Lenka a kol.: EVROPSKÉ STÁTY V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE (CD-ROM).

(57) Šůchová, Lucie - Wiesner, Martin - Okrouhlíková, Lenka a kol.: EVROPSKÉ STÁTY V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE (CD-ROM).

10. 12. 2009
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009. CD-ROM Evropské státy v českém znakovém jazyce je určen všem zájemcům, kteří si chtějí obohatit slovní
Více
(55) Feifičová, Magdaléna – Němec, Vladimír: SLOVENSKO-ČESKÝ A ČESKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK NA CESTY

(55) Feifičová, Magdaléna – Němec, Vladimír: SLOVENSKO-ČESKÝ A ČESKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK NA CESTY

18. 11. 2009
KAVA-PECH, Praha 2009. 3. a doplněné vydání. 190 s. Stručný přehled gramatiky. ISBN 978-80-85169-14-8.
Více
(51) Veselý František Xaver, Spáčil, Jiří: (ed.): VŠEOBECNÝ SLOVNÍK PRÁVNÍ. I.-V. díl.

(51) Veselý František Xaver, Spáčil, Jiří: (ed.): VŠEOBECNÝ SLOVNÍK PRÁVNÍ. I.-V. díl.

12. 11. 2009
Wolters Kluwer ČR, Praha 2009. 1. vyd. 4694 s. Edice „Klasická právnická díla“. Reedice historického díla - ačkoliv slovník vyšel v letech 1896 až 1900 a mnohá hesla zde zpracovaná potěší spíše zájemce
Více
(52) Vošahlíková, Pavla a kolektiv: Biografický slovník českých zemí, 11. sešit, Čern-Čž.

(52) Vošahlíková, Pavla a kolektiv: Biografický slovník českých zemí, 11. sešit, Čern-Čž.

12. 11. 2009
LIBRI, Praha 2009. 1. vyd. 124 s. Ediční řada Biografické encyklopedie. Projekt BSČZ se vydáním 10. svazku už přehoupl přes první pětinu. V dalším, již jedenáctém sešitě, jímž začíná 3. díl projektu a
Více
(53) Liščák, Vladimír: Státy a území světa

(53) Liščák, Vladimír: Státy a území světa

12. 11. 2009
LIBRI, Praha 2009. 3., aktual. a dopl. vyd. 896 s. Ediční řada Archeologie, geografie, historie a pomocné vědy historické. Aaktuální stav našich znalostí o historii i současnosti států a území různého
Více
(54) Štoll, Martin a kol.: Český film – režiséři-dokumentaristé.

(54) Štoll, Martin a kol.: Český film – režiséři-dokumentaristé.

12. 11. 2009
LIBRI, Praha 2009. 1.vyd. 704 s. 200 obr. Po prvních třech svazcích věnovaných hercům a herečkám projekt pokračuje dílem věnovaným režisérům-dokumentaristům. Hlavní předností je zachycení nejen pražských,
Více
(49) Pluhař, Zdeněk: CHEMICKÝ SLOVNÍK ESPERANTSKO-ČESKÝ A ČESKO-ESPERANTSKÝ / Hemia Vortaro Esperanta-Ceha kaj Ceha-Esperanta

(49) Pluhař, Zdeněk: CHEMICKÝ SLOVNÍK ESPERANTSKO-ČESKÝ A ČESKO-ESPERANTSKÝ / Hemia Vortaro Esperanta-Ceha kaj Ceha-Esperanta

10. 11. 2009
KAVA-PECH, Praha 2009. 1. vyd. 202 s. 4000 nejzákladnějších termínů z chemie a některých příbuzných oborů. Využijí jej překladatelé textů, kde se vyskytují odborné chemické výrazy, ale i čtenáři esperantských
Více
(50) Fiedler, Sabine; Rak, Pavel: ILUSTRITA FRAZEOLOGIO

(50) Fiedler, Sabine; Rak, Pavel: ILUSTRITA FRAZEOLOGIO

10. 11. 2009
KAVA-PECH, Praha 2009. 2. vyd. 144 s. Esperantská frazeologie s vysvětlením jednotlivých přísloví a rčení a s uvedením příkladů jejich použití. Jsou doprovázena vtipnými ilustracemi Pavla Raka. U jednotlivých
Více
(48) Erik Best: GLOSÁŘ FINAL WORD

(48) Erik Best: GLOSÁŘ FINAL WORD

9. 9. 2009
Final Word vydává každý český pracovní den bez výjimky přes 8 let americký novinář a podnikatel žijící v Česku Erik Best. Je to kratší poznámka nebo komentář psaný výbornou americkou angličtinou na aktuální
Více
(47) Glossary Diplomacy - Lexique Diplomatie

(47) Glossary Diplomacy - Lexique Diplomatie

18. 7. 2009
Departement of the Secretary of State of Canada, Translation Bureau - Secrétariat d'État du Canada, Bureau des traductions, Ottawa, Ontario 1988. 44 s. Po opětovném zavedení vízové povinnosti pro české
Více
(46) Myronova, Halyna - Gazdošová, Oxana: ČESKO-UKRAJINSKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK.

(46) Myronova, Halyna - Gazdošová, Oxana: ČESKO-UKRAJINSKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK.

25. 6. 2009
Masarykova univerzita, Brno 2009. 1. vyd. 374 s. 15 000 českých hesel, víceslovných pojmenování a ustálených slovních spojení, jimž odpovídá na 20 000 ukrajinských výrazů, především termínů, objevujících
Více
(43) Machačka, Ivo – Machačka, Filip: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK. AUTOMOBILY, SILNIČNÍ VOZIDLA, VÝROBA, PRODEJ, SERVIS, AUTOOPRAVÁRENSTVÍ.

(43) Machačka, Ivo – Machačka, Filip: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK. AUTOMOBILY, SILNIČNÍ VOZIDLA, VÝROBA, PRODEJ, SERVIS, AUTOOPRAVÁRENSTVÍ.

8. 6. 2009
SYSTEMCONSULT, Pardubice 2009. 1. vyd. 262 s. Přes 17 000 moderních pojmů a slovních spojení současné automobilové techniky, autoelektroniky a diagnostiky a rovněž termínů z oblasti strojů a zařízení používaných
Více
1 2 3 4 5 ... >|
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).