Starší ročníky

VRECKOVÝ SLOVNÍK NEMECKO – SLOVENSKÝ SLOVENSKO – NEMECKÝ

VRECKOVÝ SLOVNÍK NEMECKO – SLOVENSKÝ SLOVENSKO – NEMECKÝ

27. 12. 2006
LINGEA, Brno 2006.1. vyd. 780 s., 35 000 hesiel, 42 000 významov, 3000 fráz. Prílohy: konverzácia a frázy, prehľad gramatiky, orientačné mapy. ISBN 80-903381-3-5. 249,- Sk.
Více
ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ PŘÍRUČNÍ KNIŽNÍ SLOVNÍK

ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ PŘÍRUČNÍ KNIŽNÍ SLOVNÍK

27. 12. 2006
LINGEA, Brno 2006.1. vyd. 1350 s., 75 000 hesel, 50 000 příkladů, idiomů a frází, 280 000 překladů. 30stránkový přehled gramatiky, 600 rozdílů mezi americkou a britskou angličtinou, 2 000 názvů světových
Více
ČESKO-ANGLICKÝ LETECKÝ SLOVNÍK

ČESKO-ANGLICKÝ LETECKÝ SLOVNÍK

27. 12. 2006
LEDA, Voznice 2006. 1. vyd. 384 s., cca 25 000 hesel. Vůbec první česko-anglický slovník odborného leteckého názvosloví tvoří protiváhu Anglicko-českému leteckému slovníku stejného autora a pokrývá celou
Více
H. Siebenschein a kol.: VELKÝ ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK

H. Siebenschein a kol.: VELKÝ ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK

27. 12. 2006
LEDA, Voznice 2006. 2 svazky (A-O, P-Ž). 1815 s. Opravené vydání nejrozsáhlejšího česko-německého slovníku nabízí na 218 000 českých výrazů a 304 000 německých ekvivalentů. Je v něm zpracována všeobecná
Více
J. Janešová, A. Polverari: ITALSKO-ČESKÝ A ČESKO-ITALSKÝ SLOVNÍK

J. Janešová, A. Polverari: ITALSKO-ČESKÝ A ČESKO-ITALSKÝ SLOVNÍK

27. 12. 2006
LEDA, Voznice 2006. 1. vyd. 896 s. Zcela nový oboustranný slovník prezentuje současnou slovní zásobu obou jazyků v rozsahu přibližně 31 100 italských výrazů a 43 000 českých ekvivalentů v italsko-české
Více
Josef Fronek: VELKÝ ANGLICKO-ČESKÝ (A ČESKO-ANGLICKÝ) SLOVNÍK – ELEKTRONICKÁ VERZE PRO PC

Josef Fronek: VELKÝ ANGLICKO-ČESKÝ (A ČESKO-ANGLICKÝ) SLOVNÍK – ELEKTRONICKÁ VERZE PRO PC

27. 12. 2006
LEDA, Voznice 2006. 1. vyd. Elektronická verze největšího a nejaktuálnějšího jednosvazkového anglicko-českého slovníku obsahuje více než 100 000 hesel a podhesel, v nich více než 200 000 anglických slov
Více
SADA TECHNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ V 8 SVAZCÍCH + ELEKTRONICKÁ VERZE NA CD-ROM

SADA TECHNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ V 8 SVAZCÍCH + ELEKTRONICKÁ VERZE NA CD-ROM

27. 12. 2006
LEDA, VOZNICE 2006. 36 500 hesel ze všech technických disciplín, 2 500 černobílých a 450 barevných ilustrací, 130 tabulek. Unikátní česká encyklopedie určená široké technicky zaměřené veřejnosti i všem
Více
Sinclair Nicholas: WANG DANG – AMERICAN SLANG / AMERICKÝ SLANG (na CD)

Sinclair Nicholas: WANG DANG – AMERICAN SLANG / AMERICKÝ SLANG (na CD)

31. 12. 2006
Stormware, Jihlava 2005. Téměř 5000 anglicko-českých hesel, více než 8800 významů. Slovník amerického slangu s frázemi a idiomy. Namluvenou výslovností doplnil každé heslo autor slovníku. Přepis výslovnosti,
Více
Heinrich Kraft: SLOVNÍK STAROKŘESŤANSKÉ LITERATURY. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců.

Heinrich Kraft: SLOVNÍK STAROKŘESŤANSKÉ LITERATURY. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců.

31. 12. 2006
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005. 1. vyd. 320 s. Z německého originálu Kirchenväterlexikon (Kösel-Verlag, München 1966) přeložil Jiří Kaplan. Úvodní slovo Tomáš Špidlík. Bibliografie českých
Více

Slovník roku 2007 udělen

3. 2. 2007
Do 14. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo celkem přihlášeno 90 titulů (107 svazků) – všechny jsou umístěny na webových stránkách JTP na adrese: http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=22).
Více
(1) Red. K. Buzássyová, A. Jarošová: SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA (A-G)

(1) Red. K. Buzássyová, A. Jarošová: SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA (A-G)

3. 2. 2007
VEDA, Bratislava 2007 - SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV. 1. vyd. 1134 s. 30 293 hesiel, 3680 frazeologismov a iných ustálených spojení. Prvý zväzok z plánovaného osemzväzkového
Více
(2) J. Jindrová, A. Pasienka: PORTUGALSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

(2) J. Jindrová, A. Pasienka: PORTUGALSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

3. 2. 2007
LEDA, Voznice 2007. 1. vyd. 732 s. 68 800 port. výrazů a 132 100 čes. ekvivalentů. První portugalsko-český slovník středního rozsahu. Současná slovní zásoba spisovné i hovorové portugalštiny včetně nejfrekventovanějších
Více
(3) INDEX ČESKÝCH EXONYM. Standardizované podoby, varianty.

(3) INDEX ČESKÝCH EXONYM. Standardizované podoby, varianty.

3. 2. 2007
Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha 2006. Geografické názvoslovné seznamy OSN/ČR. 1. vyd. 125 s. Index českých exonym, Kódy staátů a závislých území, Kódy jazyků, Česko-anglický slovníček vybraných
Více
(4) Hana Bečková, Alena Poddaná, David Jón: ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

(4) Hana Bečková, Alena Poddaná, David Jón: ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

3. 2. 2007
Nadace Fidlovačka, Praha (ve spolupráci s reklam. agenturou ASA, internetovým časopisem Pětka a tiskárnou Exprint-Kocián). 1. vyd. 77 s. Nadace Fidlovačka slovnk vydala, aby pomohla překonat Albáncům
Více
(5) František Mareček, Eva Pekárková, Jindra Janovská: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK PRO ZEMĚDĚLCE

(5) František Mareček, Eva Pekárková, Jindra Janovská: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK PRO ZEMĚDĚLCE

3. 2. 2007
Ministerstvo zemědělství, Praha 2006. 1. vyd. 102 s. Lektoroval Bruno Cempírek. Nejčastěji užívané výrazy z agrotechniky, zootechniky, ochrany rostlin, veterinární medicíny, zemědělské techniky, ekonomiky,
Více
(6) Heidemarie Markhardt: WÖRTERBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN RECHTS-, WIRTSCHAFTS- UND VERWALTUNGS- TERMINOLOGIE

(6) Heidemarie Markhardt: WÖRTERBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN RECHTS-, WIRTSCHAFTS- UND VERWALTUNGS- TERMINOLOGIE

3. 2. 2007
Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006. 1. vyd. 136 s. 2175 hesel. Österreichisches Deutsch – Sprache der Gegenwart. Herausgegeben von Rudolf Muhr und Richard Schrodt. Band 7. 2175 Stichwörter mit Angaben
Více
(7) Pavel Dolejší: ŠKOLNÍ SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ. 331 českých spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti.

(7) Pavel Dolejší: ŠKOLNÍ SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ. 331 českých spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti.

5. 2. 2007
Pavel Dolejší – nakladatelství a vydavatelství, Humpolec 2007. 6., aktualizované vydání. 288 s. U každého autora uvedena životní data, jeho stručná charakteristika, životopis a výklad autorovy tvorby s
Více
(8) Miloslav Studnička: LEXIKON MASOŽRAVÝCH ROSTLIN. Objekt badatelů, dobrodruhů a snílků.

(8) Miloslav Studnička: LEXIKON MASOŽRAVÝCH ROSTLIN. Objekt badatelů, dobrodruhů a snílků.

9. 2. 2007
ACADEMIA, Praha 2006. 1. vyd. 332 s. 420 barevných fotografií. Rejstřík věcný, rejstřík českých názvů rostlin, rejstřík odborných názvů rostlin. ISBN 80-200-1404-7. 395,- Kč.
Více
(9) Vladimír Antonín: ENCYKLOPEDIE HUB A LIŠEJNÍKŮ

(9) Vladimír Antonín: ENCYKLOPEDIE HUB A LIŠEJNÍKŮ

9. 2. 2007
ACADEMIA, Praha 2006 - LIBRI, Praha 2006. 1. vyd. 472 s. 240 černobílých kreseb a 96 barevných fotografií. Více než 7100 hesel týkajících se druhů, rodů a čeledí hub. Jsou seřazeny abecedně podle českých
Více
(10) Jan Balhar, Pavel Jančák a kol.: ČESKÝ JAZYKOVÝ ATLAS - 5. díl

(10) Jan Balhar, Pavel Jančák a kol.: ČESKÝ JAZYKOVÝ ATLAS - 5. díl

12. 2. 2007
ACADEMIA, Praha 2006. 1. vyd. 680 s. Pátý, závěrečný svazek Českého jazykového atlasu obsahuje pět částí: nejrozsáhlejší část hláskoslovnou, část věnovanou syntaktickým jevům, část pojednávající o adverbiích,
Více
(12) Milan Meloun, Jiří Militký: KOMPENDIUM STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT. Metody a řešené úlohy.

(12) Milan Meloun, Jiří Militký: KOMPENDIUM STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT. Metody a řešené úlohy.

16. 2. 2007
ACADEMIA, Praha 2006. 2., přeprac. a rozšíř. vyd. 970 str. Součástí knihy je CD. Abecední rejstřík. Publikace je zaměřena na statistickou analýzu experimentálních dat. V každé kapitole je uveden postup
Více
(11) Adolf Erhart, a kolektiv: ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO 13

(11) Adolf Erhart, a kolektiv: ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO 13

16. 2. 2007
ACADEMIA, Praha 2006. 1. vyd. 63 s. V pořadí třináctý sešit slovníku podává vyčerpávající výklad o původu všech staroslověnských slov (celkem plánováno 14 sešitů). Jednotlivá hesla zahrnují gramatickou
Více
(13) Jaroslav Ornst a kol.: ČESKO-UKRAJINSKÝ UKRAJINSKO-ČESKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK s gramatikou a barevnou přílohou

(13) Jaroslav Ornst a kol.: ČESKO-UKRAJINSKÝ UKRAJINSKO-ČESKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK s gramatikou a barevnou přílohou

8. 3. 2007
Nakladatelství OLOMOUC, 2005. 1. vyd. 362 s. V česko-ukrajinské části 9650 českých slov a 17 080 ukajinských ekvivalentů, v části ukrajinsko-české 9100 ukr. slov a 17 050 čes. ekvivalentů. 39 celostránkových
Více
(14) Walter Brugger: FILOSOFICKÝ SLOVNÍK (vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově a jiných)

(14) Walter Brugger: FILOSOFICKÝ SLOVNÍK (vydaný za spolupráce profesorů filosofické fakulty v Mnichově a jiných)

12. 3. 2007
Naše Vojsko, Praha 2006. 639 s. Z německého originálu Philosophisches Wörterbuch (Verlag Herder KG, Freiburg im Breisgau, 1990., 14. vyd.) přeložili L. Benyovszky, K. Berka, I. Blecha, M. Hemelík, L. Major,
Více
(15) Jana Petrželová: ENCYKLOPEDIE EKONOMICKÝCH A PRÁVNÍCH POJMŮ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

(15) Jana Petrželová: ENCYKLOPEDIE EKONOMICKÝCH A PRÁVNÍCH POJMŮ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

14. 3. 2007
Linde, Praha 2007. 288 s. Původní encyklopedie obsahuje srozumitelný výklad několika set stěžejních pojmů z ekonomie a práva. Do publikace zařazena hesla z následujících oblastí: základy makro- a mikroekonomie,
Více
|< ... 6 7 8 9 10 ... >|

Starší ročníky

Akce

Sebezkušenostní kurz

Datum konání: 18.8 2020
Kurz vedený Mgr. Soňou Procházkovou, DiS. je určen pro tlumočníky (mluvených i znakových jazyků).
Přihlašování je možné...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).