Starší ročníky

(16) NÁVODY K UPLATNĚNÍ SMĚRNICE 2004/22/ES – MID. Část I (první vydání-překlad) – na CD.

(16) NÁVODY K UPLATNĚNÍ SMĚRNICE 2004/22/ES – MID. Část I (první vydání-překlad) – na CD.

14. 3. 2007
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2007. Edice Sborníky technické normalizace. CD obsahuje Směrnici 2004/22/EC EP a Rady z 31. 3. 2004, o měřidlech, vydané v Ústř.
Více
(17) Pavel Dolejší: ŠKOLNÍ SLOVNÍK SVĚTOVÝCH SPISOVATELŮ. 564 světových spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti.

(17) Pavel Dolejší: ŠKOLNÍ SLOVNÍK SVĚTOVÝCH SPISOVATELŮ. 564 světových spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti.

20. 3. 2007
Pavel Dolejší – nakladatelství a vydavatelství, Humpolec 2006. 1. vydání. 515 s. U každého autora uvedena životní data, jeho stručná charakteristika, životopis a výklad autorovy tvorby s výčtem hlavních
Více
(18) Jan Heller: VOCABULARIUM BIBLICUM SEPTEM LINGUARUM: HEBRAICO-GRAECO-LATINO-ANGLICO-GERMANICO-HUNGARICO-BOHEMICUM = Biblical dictionary in seven languages: Hebrew-Greek-Latin-English-German-Hungarian-Czech = Biblický slovník sedmi jazyků: hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český.

(18) Jan Heller: VOCABULARIUM BIBLICUM SEPTEM LINGUARUM: HEBRAICO-GRAECO-LATINO-ANGLICO-GERMANICO-HUNGARICO-BOHEMICUM = Biblical dictionary in seven languages: Hebrew-Greek-Latin-English-German-Hungarian-Czech = Biblický slovník sedmi jazyků: hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český.

25. 3. 2007
Maďarská část: Ľudovít Csémy. Vyšehrad, Praha 2006. 5., rozš. vyd. (Ve Vyšehradu 2.). 368 s. Kniha má zajímavou a pohnutou historii. Již v roce 1960 autor napsal její text, ten však mohl být uveřejněn
Více
(19) MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - OFICIÁLNÍ TERMINOLOGIE = MANAGEMENT ACCOUTING - OFFICIAL TERMINOLOGY.

(19) MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - OFICIÁLNÍ TERMINOLOGIE = MANAGEMENT ACCOUTING - OFFICIAL TERMINOLOGY.

25. 3. 2007
ASPI, Praha 2003. 1. vyd. 294 s. Překlad Martin Houska, Libuše Šoljaková. Anglický a český resjtřík. Oficiální terminologie manažerského účetnictví podle Institutu certifikovaných manažerských účetních
Více
(20) Zdeněk Přikryl et al.; zpracoval Jan Machovský: HANÁCKY NÁZVOSLOVI.

(20) Zdeněk Přikryl et al.; zpracoval Jan Machovský: HANÁCKY NÁZVOSLOVI.

25. 3. 2007
Mikroregion Kosířsko, Těšetice 2006. 1. vyd. 24 s. Několik set pojmů z hanáckého nářečí. Výrazy z běžné mluvy (licó, móčnica, rél, purk), slovní spojení (hlochá kopřeva, jabka zemsky, panačkové čepečke),
Více
(21) LEXIKON PRO MILOVNÍKY VÍNA

(21) LEXIKON PRO MILOVNÍKY VÍNA

25. 3. 2007
Newsletter, Beroun 2006. 155 s. Přes 1000 pojmů, např. názvy vinařských oblastí z Čech, Evropy i celého světa (Maďarsko, Bordeaux, Savojsko, ale třeba i Thajsko). Každé heslo výrazně označeno hnědavou
Více
(22) Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese:  ODBORNÉ ČESKO-NĚMECKÉ PRÁVNICKÉ NÁZVOSLOVÍ

(22) Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese: ODBORNÉ ČESKO-NĚMECKÉ PRÁVNICKÉ NÁZVOSLOVÍ

26. 3. 2007
C.H. Beck, Praha 2006. 3., rozš. Vyd. 195 s. Přidáno několik set nových odborných termínů, hlavně z komunitárního práva, ale i z jiných oblastí. Některá hesla byla přesunuta v zájmu lepšího pochopení problematiky.
Více
(23) Monika Latkowska: ZAHRÁDKÁŘSKÁ ENCYKLOPEDIE

(23) Monika Latkowska: ZAHRÁDKÁŘSKÁ ENCYKLOPEDIE

26. 3. 2007
FINIDR, Český Těšín 2006. 1. vyd. 232 s. Z polštiny („Kalendarz prac w ogrodzie“) přeložil František Bałon. Kniha je soupisem základních prací na zahrádce, řazeným měsíc po měsíci. Každý měsíc je dále
Více
(24) Petr Kramoliš, Walter Matlášek, Mojmír Vrtek: SLOVNÍK ODBORNÝCH VÝRAZŮ Z OBORU BIOPLYNOVÝCH STANIC A ANAEROBNÍ DIGESCE: NĚMECKO-ČESKÝ, ČESKO-NĚMECKÝ  (pomůcka pro rychlou orientaci v odborném textu).

(24) Petr Kramoliš, Walter Matlášek, Mojmír Vrtek: SLOVNÍK ODBORNÝCH VÝRAZŮ Z OBORU BIOPLYNOVÝCH STANIC A ANAEROBNÍ DIGESCE: NĚMECKO-ČESKÝ, ČESKO-NĚMECKÝ (pomůcka pro rychlou orientaci v odborném textu).

26. 3. 2007
CZ Biom, Praha 2006. 1. vyd. 83 s. Přes 1800 odborných termínů, přehled nejdůležitějších zkratek. Slovník popisuje dnes velmi moderně se rozvíjející oblast zpracování biomasy a příbuzných oborů. ISBN 80-903777-1-8.
Více
(25) Zdeněk Veselý: SMLOUVY, PAKTY, DOHODY. (Slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů).

(25) Zdeněk Veselý: SMLOUVY, PAKTY, DOHODY. (Slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů).

26. 3. 2007
Epocha, Praha 2006. 2., dopl. vydání. 288 str. Přes tisíc hesel. Seznam hesel. Encyklopedická příručka zachycuje v abecedním pořádku všechna důležitá diplomatická jednání a jejich výsledky v podobě smluv,
Více
(26) Wolfgang Dauber: FENEISŮV OBRAZOVÝ SLOVNÍK ANATOMIE

(26) Wolfgang Dauber: FENEISŮV OBRAZOVÝ SLOVNÍK ANATOMIE

26. 3. 2007
Grada, Praha 2007. 3. vyd. 536 s. 8000 odborných anatomických pojmů, 800 vyobrazení. Překlad 9., zcela přepracovaného německého vydání. Přeložili a upravili Radomír Čihák a Miloš Grim. Termíny z aktuální
Více
(27) Giovanni Santi-Mazzini: MILITARIA. DĚJINY EVROPSKÝCH ARMÁD A MOCNOSTÍ OD KARLA VELIKÉHO PO ROK 1914.

(27) Giovanni Santi-Mazzini: MILITARIA. DĚJINY EVROPSKÝCH ARMÁD A MOCNOSTÍ OD KARLA VELIKÉHO PO ROK 1914.

26. 3. 2007
1. české vyd., Praha : Olympia, Praha 2006. 1. české vyd. 434 s. 677 převážně barev. ilustrací, mapy, faksimile, erby, geneal. tabulky. Z italštiny přeložila Blanka Návratová. 1. část - Evropská válečná
Více
(28) Helena Fialová: MALÝ EKONOMICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

(28) Helena Fialová: MALÝ EKONOMICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

26. 3. 2007
A plus, Praha 2007. 8., upr. vyd. 208 s. Přes 600 ekonomických termínů s výstižným stručným a srozumitelným popisem. V záhlaví české heslo, anglický překlad či ekvivalent, objasnění daného pojmu. Grafy,
Více
(29) Helena Fialová, Jan Fiala: MALÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK S VÝKLADEM POJMŮ V ČEŠTINĚ A V ANGLIČTINĚ

(29) Helena Fialová, Jan Fiala: MALÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK S VÝKLADEM POJMŮ V ČEŠTINĚ A V ANGLIČTINĚ

26. 3. 2007
A plus, Praha 2006. 1. vyd. 294 s. 400 základních ekonomických pojmů se stručným vysvětlením v češtině a v angličtině. Několik desítek grafů, schémat a tabulek. U mnoha pojmů jsou i jednoduché vzorce a
Více
(30) Jan Heller: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BIBLICKÝCH JMEN

(30) Jan Heller: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BIBLICKÝCH JMEN

27. 3. 2007
Advent-Orion/Vyšehrad, Praha 2003. 1. vyd. 630 s. Předmluva Jaroslav Olivierus, autor.spolupráce Robert Řehák. 2711 hebrejských, 45 aramejských, 574 řeckých starozákonních jmen. Volba jmen vychází ze standardních
Více
(37) Stanislav Trojan, Miloš Langmeier et al: SLOVNÍČEK LÉKAŘSKÉ FYZIOLOGIE.

(37) Stanislav Trojan, Miloš Langmeier et al: SLOVNÍČEK LÉKAŘSKÉ FYZIOLOGIE.

30. 3. 2007
Galén, Praha 2006. 2., dopl. vyd. 141 s. Přes 1500 hesel z oboru, který patří k základním disciplínám v soustavě lékařských věd. ISBN 80-7262-375-3.
Více
(32) Hans-Otto Wiebeus: SEKTY A LOVCI DUŠÍ. LEXIKON NÁBOŽENSKÝCH SEKT A ESOTERIKY

(32) Hans-Otto Wiebeus: SEKTY A LOVCI DUŠÍ. LEXIKON NÁBOŽENSKÝCH SEKT A ESOTERIKY

29. 3. 2007
Nava, Plzeň 2006. 1. vyd. 295 s. Z němčiny (Religonen, Sekten, Seelenfänger) přeložila Irena Nálevková. 111 nejvýznamnějších světových náboženství a sekt. Popis sekty, jak do ní vstoupit, co je náboženství
Více
(36) Boris Beinhauer: DEUTSCH-TSCHECHISCHES FILATELISTISCHES HANDWÖRTERBUCH = NĚMECKO-ČESKÝ FILATELISTICKÝ PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK.

(36) Boris Beinhauer: DEUTSCH-TSCHECHISCHES FILATELISTISCHES HANDWÖRTERBUCH = NĚMECKO-ČESKÝ FILATELISTICKÝ PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK.

30. 3. 2007
Matice slezská pro Klub filatelistů, Opava 2006, 1. vyd. 224 s. Přes 5500 výrazů z celé oblasti filatelie. Názvy všech známkových zemí s popisem, od kdy zde známky vycházejí nebo vycházely, druhy poštovních
Více
(33) Jana Matúšová, a kol.: SLOVNÍK POMÍSTNÍCH JMEN V ČECHÁCH II (B-Bau)

(33) Jana Matúšová, a kol.: SLOVNÍK POMÍSTNÍCH JMEN V ČECHÁCH II (B-Bau)

29. 3. 2007
ACADEMIA, Praha 2006. 1. vyd. 164 s. Pomístní jména – jména polí, luk, lesů, hor, vod, cest apod. – v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary,
Více
(31) Pavel Augusta, Marie Zdeňková: ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE OSOBNOSTÍ V NÁZVECH PRAŽSKÝCH ULIC A NÁMĚSTÍ

(31) Pavel Augusta, Marie Zdeňková: ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE OSOBNOSTÍ V NÁZVECH PRAŽSKÝCH ULIC A NÁMĚSTÍ

29. 3. 2007
MILPO MEDIA, Praha 2006. Edice pragensií. 200 s. 1. vyd. Ulice a náměstí, nesoucí jména významných osobností. Kapitoly řazeny podle městských částí, v nich pak hesla řazena vždy abecedně. Stručný životopis
Více
(34) Jean Baptiste Delacour: MALÁ ENCYKLOPEDIE CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ, ANEB JAK POZNAT ČLOVĚKA NA PRVNÍ POHLED.

(34) Jean Baptiste Delacour: MALÁ ENCYKLOPEDIE CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ, ANEB JAK POZNAT ČLOVĚKA NA PRVNÍ POHLED.

30. 3. 2007
Brána, Praha 2006. 1. vyd. 341 s. Z němčiny (Lexikon der Charakterkunde Menschenkenntnis auf einen Blick) přeložila Helena Petříková. Encyklopedie popisuje základní lidské vlastnosti, které lze vyčíst
Více
(35) Jiří Kropáček, Zdeňka Drobná, Miroslav Novotný, Robert Sak, Milan Šilhan: ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC

(35) Jiří Kropáček, Zdeňka Drobná, Miroslav Novotný, Robert Sak, Milan Šilhan: ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC

30. 3. 2007
Statutární město České Budějovice a NEBE, s. r. o., 2006. 2., aktualizované vydání. 672 s. 1200 hesel, 1700 ilustrací, tabulek a map. Dějiny města od pravěku do počátku 21. století, urbanistický a architektonický
Více
(39) Miluše Vítečková, Antonín Víteček: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

(39) Miluše Vítečková, Antonín Víteček: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

31. 3. 2007
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Strojní fakulta, 2006. 1. vyd. 96 s. Ang.-čes. slovník základních pojmů ; angl.-čes. slovník zkratek; ang.-čes. Slovník slov opačného a doplňkového
Více
(41) Petra Rydvalová: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK INOVACÍ

(41) Petra Rydvalová: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK INOVACÍ

31. 3. 2007
VÚTS, Liberec 2007. 1. vyd. 32 s. Vyšlo v rámci projektu „Regionální centrum vzdělávání v oblasti znalostního a technologického transferu – TRANSCEN“. Úvod: Ochrana půmyslového vlastnictví a její využití
Více
(40) Jana Kynclová et al.: ANGLICKO-ČESKÝ, ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMŮ ZEJMÉNA Z OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE O OSOBY TZV. SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÉ

(40) Jana Kynclová et al.: ANGLICKO-ČESKÝ, ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMŮ ZEJMÉNA Z OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE O OSOBY TZV. SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÉ

31. 3. 2007
Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2006. 2., rozš. vyd. 222 s. Slovník vznikl v rámci projektu Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče
Více
|< ... 6 7 8 9 10 ... >|

Starší ročníky

Akce

Sebezkušenostní kurz

Datum konání: 18.8 2020
Kurz vedený Mgr. Soňou Procházkovou, DiS. je určen pro tlumočníky (mluvených i znakových jazyků).
Přihlašování je možné...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).