(68) IS’ WAS? SLOVNÍK SLANGU A HOVOROVEJ NEMČINY.

(68) IS’ WAS? SLOVNÍK SLANGU A HOVOROVEJ NEMČINY.
18.6 2015
Lingea, Bratislava 2012. 1. vyd. 224 s. 10 000 aktuálních slangových a hovorových výrazů, přehled zkratek. Původní autorské dílo kolektivu Lingea. Na budování slovníku se podílelo více než 10 lingvistů, informatiků a dalších odborníků Mezi hlavní autory patří Mgr. Michal Dobrovolský, Tereza Frimmerová, Mgr. Michaela Žižková, Ing. Mariana Kožiaková, Ing. Radek Musil a RNDr. Pavel Ševeček. Slovník se zaměřuje na hovorový jazyk a slang, zejména mladé generace. Cílem autorů bylo vytvořit zcela aktuální slovník. Němčina je navíc specifická velkým množstvím dialektů, proto ani její hovorová podoba není jednotná. Každý kraj má své osobité způsoby vyjádření – slovní zásobu, způsoby krácení slov, předložkové vazby a podobně. Všechny tyto informace se autoři snažili čtenáři poskytnout. Při tvorbě slovníku čerpali autoři nejen z uznávaných výkladových slovníků hovorové němčiny a slangu mladých, ale také z mnoha internetových zdrojů. České ekvivalenty i překlady německých obratů a příkladů jsou voleny tak, aby co nejlépe stylově vystihovaly německé výrazy. Součástí slovníku je seznam zkratek, které se běžně používají v SMS zprávách nebo na chatu. ISBN: 978-80-8145-018-1. 9,29 €.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Runwayband

Datum konání: 30.9 2020
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).