(45) Ladislav Trup, Jana Bakytová: ŠPANIELSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ŠPANIELSKY FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍ

(45) Ladislav Trup, Jana Bakytová: ŠPANIELSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ŠPANIELSKY  FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK.
13.12 2017

Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2017. 840 s. Největší španělský frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určen učitelům, studentům, tlumočníkům a překladatelům. Frazeologické jednotky tvoří pevnou součást slovní zásoby jazyka. Zrcadlí způsob života, práce, myšlení, postoj k životu a tvořivou schopnost nositelů národního jazyka, sociální, kulturní a společenské poměry ve vývoji národa. Vyjadřují bohatství a rozmanitost vyjadřovacích možností, zejména hovorového stylu, vytvářejí určité specifikum a národní kolorit. Není tedy možné poznat a ovládat cizí jazyk bez poznání jeho frazeologie a tento slovník je proto vynikající učební pomůckou. ISBN 978-80-88814-95-5. Kč 1498,00.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Runwayband

Datum konání: 30.9 2020
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).