(46) Táňa Balcová, Štefan Greňa: ČESKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO- ČESKÝ DIFERENČNÍ SLOVNÍK

(46)  Táňa Balcová, Štefan Greňa: ČESKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO- ČESKÝ DIFERENČNÍ SLOVNÍK
13.12 2017

Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava, 2017. 432 s. Je to slovník, který je potřebný s narůstajícím časem od rozdělení Československa. Zaměřuje se na rozdíly, odlišnosti či slovotvorné odchylky ve slovní zásobě češtiny a slovenštiny. Vydání tohoto typu slovníku si vyžádalo více skutečností: na jedné straně jde o objektivní skutečnosti související s rozdělením bývalého společného státu a s tím spojený určitý společensko-komunikační odstup, který pociťují hlavně nové generace Čechů a Slováků, a na druhé straně potřebu slovníku podnítilo i úsilí o aktivní udržování výjimečně blízkých vztahů mezi oběma národy. Slovník nabízí široké české a slovenské veřejnosti možnost lépe se zorientovat v živé dynamice řečí našich národů. ISBN 978-80-88814-93-1. Kč 429,00.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Runwayband

Datum konání: 30.9 2020
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).