Věra Barandovská, Karin Schöne: Nový německý pravopis závazný od 1. 8. 2006

Věra Barandovská, Karin Schöne: Nový německý pravopis závazný od 1. 8. 2006
18.6 2015
KAVA-PECH, Dobřichovice, 2006. 1. vyd. 144 str. V příloze abecední seznam slov, ve kterých dochází ke změnám (starý pravopis – český význam – nový pravopis), pokud pravidla připouštějí i další způsob zápisu, jsou uvedeny oba možné způsoby. Publikace přináší přehled nových pravidel německého pravopisu, závazných od 1. 8. 2006, která jsou výsledkem usilovné práce odborníků poté, co nebyla veřejností akceptována striktní pravidla předchozí reformy (vyhlášené již roku 1996), takže muselo dojít k její revizi. Nová pravopisná pravidla jsou dále v knize podrobně rozpracována nejen teoreticky, ale i s mnoha praktickými ukázkami jejich použití. (Viz též recenze ToP č. 80/2006, str. 34). ISBN 80-85853-88-4. 147,- Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Sebezkušenostní kurz

Datum konání: 18.8 2020
Kurz vedený Mgr. Soňou Procházkovou, DiS. je určen pro tlumočníky (mluvených i znakových jazyků).
Přihlašování je možné...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).