ISLÁM (vznik, víra, historie)

Datum konání: 26. 3. 2014
JTP Vás zve
do K-centra, Senovážné nám. 23, Praha 1,
sál č. 16 v přízemí, od 18.00

Přednáška pojednává o několika podstatných atributech islámu - nejprve o
životě, vývoji, manželstvích a vizích Proroka Mohameda, bez něhož by islám
nevznikl. Jeho kroky životem, jeho meditace a vyjádření jím viděných zjevení
jsou stěžejní.

Druhou věcí je pak období jeho založení prvotní muslimské obce - Ummy -
vyhnanství do Mediny a návrat do Mekky, období jeho následovníků - prvních
čtyř Chalífů - a jejich spory. S tím také souvisí vznik muslimského
schizmatu na Ahl as Sunná a Ší at Ali - tedy na Sunity a Šíity.

Přednáška pak obsahuje věrouku islámu se svými hlavními Pěti Pilíři a vedlejšími
ustanoveními, vznik islámského světa včetně sv.Koránu, způsob modlitby -
Salátu a také její organizace - od svolání - Adhánu až po zakončení.

V přednášce je vysvětlen organizační princip mešity, její uspořádání,
modlitby mimo mešitu za použití Sudžůdu ( modlitebního koberečku) a podrobně
je popsána rituální očista před modlitbou (Tahara) a princip pohybového
aparátu muslima při modlitbě (Rakka).

Je vysvětlen princip muslimského práva - zákona Gupt a práva Šaría.
Přednáška končí historickým pohledem na užití a překlady sv. Koránu do
cizích jazyků a další vývoj již konsolidovaného islámu ve světě, včetně
odnoží - Bektašia, Ismailía, Bahá,í či vznik Drúzů, okrajově také vnitřní
mystická cesta - Súfí..

Celou přednášku prostupují praktické rady, čeho se v muslimském světě a mezi
muslimy vyvarovat, aby nedošlo k urážce víry a znesvěcení posvátných míst,
Knihy a Proroka.

Rovněž jsou zmíněny souvislosti s judaismem a křesťanstvím, z jejichž
podstaty islám vznikl.

*****************************

O PŘEDNÁŠEJÍCÍM:

MUDr. Marcel Hájek

„Člověk se aklimatizuje na válku podobně jako například na vedra v některých zemích. Je to takové neuchopitelné nebezpečí, které nemůže ovlivnit,“ říká MUDr. Marcel Hájek z Fakultní nemocnice Plzeň, který jako chirurg absolvoval několik válečných a humanitárních misí. Pákistán, Irák, Izrael, Afghánistán, Botswana – to jsou místa, kde plzeňský lékař sbíral své profesní i životní zkušenosti.
Poprvé se jako mladý chirurg vydal na zkušenou v roce 1990 do Španělska a později Švédska. Následovala humanitární mise v africké Botswaně v roce 1998, kde jako chirurg a šéf lékařského týmu hlavní botswanské nemocnice v Gaborone strávil se svojí rodinou čtyři roky. Z poslední mise v Afghánistánu se vrátil před třemi měsíci. Jako chirurg působil v bývalé Vojenské nemocnici, která je dnes součástí plzeňské fakultní nemocnice. Jeho specializací je břišní a hrudní chirurgie.

O přednášejícím se můžete více dozvědět zde:
[http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/207562215500004-dob
rodruzstvi-mudr-m-hajka/->http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/207562215500004-dob rodruzstvi-mudr-m-hajka/]
[
http://zdravi.e15.cz/rozhovory/predstavujeme/445732-> http://zdravi.e15.cz/rozhovory/predstavujeme/445732]
[http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/212562216200003/
->http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/212562216200003/]

Začátek akce: 26.3 2014
Konec akce: 26.3 2014
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).