Překládat Sorose: Paměti jako výzva pro překladatele

Datum konání: 10. 2. 2014
Nakladatelství KAVA-PECH
a Jednota překladatelů a tlumočníků
si Vás dovolují pozvat na dvě následné akce
dne 10. února 2014 v zasedací místnosti č.
16, Senovážné náměstí 23, Praha 1:

-14:30 až 15:45:
Přednáška prof. Tonkina z Hartfordské univerzity na téma
Překládat Sorose: Paměti jako výzva pro překladatele
(přednáška bude pronesena v angličtině a nebude tlumočena):

/Překládat je jako jezdit na koni: čím lépe jej znáte, tím je to snazší.
U každých memoárů musípřekladatel znát historický kontext i osobní
situaci autoraa musí pochopit obecnou povahu díla (v tomto případě
připomenutí holocaustu). Jenže překladatel knihy Tivadara Sorose
Masquerade (Maškaráda) se potýká ještě s dalšími problémy. Soros psal
v druhém jazyce, který neznal tak dobře jako svou rodnou maďarštinu, a
překladatel tak občas tápe mezi tím, co autor skutečně říká a tím, co
chtěl říci. Na začátku se objevily i některé závažné problémy s textem.
A tak byla místy v sázce jak integrita textu, tak integrita
překladatele. A je tomu tak i nadále, když se toto dílo překládá do
dalších jazyků./

-16:00 (už česky):
{{ Křest knihy Tivadara Sorose: "Maškaráda kolem
smrti"}}
s podtitulem {{"Neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyzrál nad
gestapem"}}
v překladu Jindřišky Drahotové.

Knihu, která se čte jedním
dechem, napsal autor v esperantu, a kromě esperantského originálu již
vyšla i několikrát v angličtině, dále v němčině, turečtině, maďarštině,
ruštině, čínštině a naposledy v italštině. Syn autora, známý americký
filantrop George Soros napsal ve své knize "Věk omylnosti", že vše, co
mu dopřálo úspěchu, se naučil od svého otce, výjimečného muže - s
odkazem na možnost porozumění po přečtení jeho Maškarády.

Nakladatelství
KAVA-PECH připravuje i vydání další publikace od Tivadara Sorose
"Poslední robinsoni", která popisuje útěk autora z ruského zajateckého
lágru na Sibiři a strastiplnou cestu domů. Pro nakladatele je velkou
ctí, že knihu přiletí pokřtít osobně editor díla, který text doplnil i o
mnoho velmi užitečných faktologických poznámek, prof. Humphrey Tonkin.


Humphrey Tonkin, který Sorosův text redigoval a přeložil do angličtiny,
je univerzitním profesorem humanitních věd a emeritním rektorem
univerzity v Hartfordu. Je předsedou správní rady Centra aplikované
lingvistiky (Center for Applied Linguistics, Washington, D.C.) a bývalým
šéfredaktorem časopisu/Language Problems and Language Planning./Mezi
jeho nedávné publikace patří spis /The Translator as Mediator of
Cultures /(2010).

Dalši informace a obrázky najdete na strankach ČTK zde:
http://www.protext.cz/zprava.php?id=20069

Začátek akce: 10.2 2014
Konec akce: 10.2 2014
IMG-pdf-_Prebal_268k.pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-Pozvanka_CZ.pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-zip-Prague_speech-docx.zip -  Stáhnout
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).