JERONÝMOVY DNY 2020 - sobota

JERONÝMOVY DNY 2020 - sobota
Datum konání: 7. 11. 2020

Pátek 6.
a
sobota 7. listopadu 2020

 

ONLINE


Jeronýmovy dny v letošním roce proběhnou v režimu on-line.
Páteční program je jako tradičně pořádán ve spolupráci s Místním zastoupením Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise. Sobotní program musel být kvůli organizování akce on-line zredukován.
Páteční program je ZDE.

JERONÝMOVY DNY - sobota 7. listopadu 2020

Sobotní program musel být kvůli organizování akce on-line zredukován a bude streamován na kanálu YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCLTci4pvOh554gNPhzWkGfw

Dotazy na jednotlivé přednášející můžete klást písemně na Slido:

1.  Nový zákon a vyhlášky - co nás čeká, co nás nemine, p. dr Michal Chuchút:  41640
2. Soudní tlumočení na dálku, p. brig. gen. JUDr. Václav Kučera, p. Jaroslav Junek: 93440
3. Presence? Remote? Remotely present! Dipl.-Dolm. Klaus Ziegler, anglicky: 67642
4. Remote Interpreting, p. Ivana Čeňková, p. Petra Mračková: 77497
5.  Dialog mezi překladateli a technology, p. Mgr. Ondřej Hrách: 36526
6.  Standardy pro audiovizuální překlad, korpus titulků, p. Mirek Pošta: 16
117

 

 

Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR), Obcí překladatelů (OP), Odborovým svazem Jednota tlumočníků a překladatelů, Pracovní skupinou soudních tlumočníků, Ústavem translatologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚTRL FF UK) a Evropskou komisí.
 

10.00-11.20
KST ČR: Nový zákon a vyhlášky – co nás čeká, co nás nemine.
Právní úprava pro soudní tlumočníky a soudní překladatele platná od 1. ledna 2021.
(Mgr. Michal Chuchút, LLM., člen představenstva, advokát, soudní tlumočník)
Seznámení se zákonem č. 354/2019 Sb., a prováděcími vyhláškami, včetně úhradové. Co se změní pro již jmenované soudní tlumočníky podle zákona č. 36/1967 Sb. Nová práva a povinnosti. Dohled pouze Ministerstva spravedlnosti. Možnost vykonávat pouze jednu profesi, a to pouze soudního tlumočníka nebo pouze soudního překladatele, samozřejmě i obě. Nově náhrada za ztrátu času, včetně času stráveného na cestě. Povinnost složit vstupní zkoušku a další.
 
11.30-12.40
Prezentace projektu soudního tlumočení na dálku, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje (brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA, ředitel Policie Středočeského kraje a Jaroslav Junek, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií KŘ Policie Středočeského kraje. Uvádí Edita Jiráková, Pracovní skupina soudních tlumočníků.
 
13.00-13.50
Presence? Remote? Remotely present! – Remote Simultaneous Interpreting: Current status, challenges, opportunities.
(Dipl.-Dolm. Klaus Ziegler, AIIC).
Triggered by the Covid-19 pandemic, Remote Simultaneous Interpreting has experienced an exponential growth in the past month, offering new possibilities for interpreters, clients, event organizers and technology providers. Despite the fast-paced technological developments, there are still a number of challenges that need to be met by providers and interpreters to take full advantage of this modality, that is here to stay and coexist with traditional onsite interpreting. The presentation will be focusing on technical requirements and solutions, global efforts to standardize remote interpreting technologies and services, as well as on opportunities and challenges for the interpreting world. (Dipl.-Dolm. Klaus Ziegler trained as a conference interpreter at Heidelberg University, and has been working as a freelance conference interpreter, consultant, interpreting teacher, researcher and translator since 1992. A long-standing member of AIIC, Klaus is the coordinator of AIIC’s Technical and Health Committee, and a member of the Advisory Board, the Task Force on Distance Interpreting and the ISO Group. He represents AIIC on the ISO Committee responsible for developing standards for interpreting services and interpreting equipment, and is the project leader for standards ISO 20108 and ISO 24019.
Přednáška proběhne on line v angličtině a nebude tlumočena.
 
14.00-15.50
Remote Interpreting
(Ivana Čeňková, Petra Mračková)
Co všechno koronavirus změnil ve výuce tlumočení? aneb zkušenosti vyučujících a studentů magisterského studijního oboru tlumočnictví Ústavu translatologie FF UK z online/distanční výuky konsekutivního a simultánního tlumočení přes profesionální platformy.
 
16.00-16.50
Dialog mezi překladateli a technology: výsledky výzkumu
(Mgr. Ondřej Hrách).
Rozumějí si překladatelé dostatečně s technologiemi – a vývojáři překladových technologií s jazykem? Co si obě skupiny myslí o nástrojích CAT, strojovém překladu, nástupu post-editace či riziku zániku překladatelské profese? A jsou otevřeny mezioborové spolupráci? Dialog mezi překladateli a vývojáři je znatelně nedostatečný; cílem diplomového výzkumu Ondřeje Hrácha (ÚTRL FF UK) proto bylo dát prostor názorům obou stran a vzájemný dialog tak podpořit. Do výzkumu se zapojilo 127 překladatelů a 10 odborníků na překladové technologie včetně zástupců SDL, Memsource či Google Translate a předních českých vědců.
 
17.00-18.00
Nové poznatky o titulkování
(Miroslav Pošta)
Co všechno se můžeme o profesionálních titulcích dozvědět z korpusů. Podobají se titulky z hlediska spisovnosti a nespisovnosti spíš psanému, nebo mluvenému textu? U kolika procent slov hlásí kontrola pravopisu chybu a nedala by se kontrola pravopisu upravit pro nespisovnou češtinu? Používají se v titulcích kratší slova než v běžném psaném textu? A není to na úkor hovorovosti? Která slova většinou na konci řádku nenajdete?

 
 
Změna programu vyhrazena.
Připojení zdarma, registrace není nutná.
Průběžně aktualizovaný a podrobný časový program sledujte zde.

 

 


Začátek akce: 07.11 2020
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).