PODZIMNÍ (ex-JARNÍ) BALÍČEK JTP

PODZIMNÍ (ex-JARNÍ) BALÍČEK JTP
Datum konání: 24. 10. 2020

VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMICKÉ SITUACI NEPROBĚHNE AKCE PREZENČNĚ, ALE ONLINE.

REGISTROVANÝM ÚČASTNÍKŮM BYLY ZASLÁNY INFORMACE NUTNÉ K PŘIPOJENÍ.

sobota
24. října 2020
od 9.00

ONLINE


Jednota tlumočníků a překladatelů
připravila nový formát,
určený mladým a začínajícím
tlumočníkům a překladatelům,
ale nejen jim.

 

Program:
 
9.00    Zahájení
Amalaine Diabová
 
09:05-09:55
Petra Mračková Vavroušová
Úvod do tlumočnického zápisu
Cílem příspěvku je poskytnout tlumočníkům rady a tipy, jak zefektivnit tlumočnický zápis, jak otáčet stránky bloku a zároveň držet mikrofon nebo jak "rozluštit" kolegovu notaci. Po krátkém teoretickém úvodu budou následovat praktické ukázky a nácvik tlumočnické notace (CS-CS).
 
10:00-10:55
Veronika Sejkorová
Příprava na tlumočení
Tlumočení, které zájemce o tuto profesi nacvičuje v jazykových učebnách a tlumočnických kabinách, nebo jako samouk, se v mnoha ohledech liší od praxe. Samotný tlumočnický výkon je sice jádrem zakázky, ale vede k němu dlouhá cesta. Seminář se bude věnovat přípravě faktické, terminologické, mentální a jiné.
 
11:00-11:55
Alžběta Malkovská
Jak začít překládat a tlumočit na volné noze
V rámci této krátké přednášky se podíváme na to, jaké základní formality je třeba vyřídit (ŽL, přihlášení se na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ), probereme pár pojmů, které by překladatel/tlumočník na volné noze měl znát, protože se ho mohou týkat (identifikovaná osoba x plátce DPH, datová schránka, elektronický podpis – kde a jak zřídit, autorská smlouva, daňové paušály, daňová evidence, pojištění odpovědnosti z výkonu profese atd.) a v krátkosti se také zmíníme o tom, jaké další kroky je potřeba podniknout k tomu, aby překladatel/tlumočník po vyřízení formalit mohl začít na trhu reálně působit.
 
12:00-12:30 přestávka
 
12:30-12:55
Tomáš  Svoboda
Prezentace výsledků Soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie
V tomto roce probíhá druhý ročník soutěže, kterou pořádá a dotuje JTP. Budou vyhlášeni výherci v obou kategoriích (diplomová práce, bakalářská práce) a osobně si převezmou cenu. Krátce rovněž pohovoří o zaměření své práce.
 
13:00-13:55
Magdalena Čevelová
Cenotvorba pro překladatele a tlumočníky
Podle čeho nastavit cenu tlumočení nebo překladu? Co když se částka bude klientovi zdát příliš vysoká? A jak zvyšovat ceny stávajícím klientům? Podobné otázky si někdy položil snad každý překladatel či tlumočník na volné noze. Ve svém příspěvku na ně zkusím nabídnout odpovědi. Podíváme se na to, které faktory mají na správnou cenu skutečně vliv, a jak s nimi v podnikání pracovat.
 
14:00-14:55
Kateřina Středová
Překladové paměti, slovníky a strojový překlad v nástrojích CAT - jak je využívat účelně a bezpečně?
Čím se od sebe liší překladové paměti a slovníky využívané v nástrojích CAT, jak ve skutečnosti fungují? Jak je využívat co nejúčelněji a jaké funkce nám k tomu nabízejí? A je možné používat strojový překlad s klidem v duši a s ohledem na zachování bezpečnosti klientových dat? Přednáška si klade za cíl poodhalit procesy, které v těchto nástrojích probíhají, a na příkladech z praxe ukázat, jak je můžeme mnohostranněji využívat, když jim lépe porozumíme.
 
14:55-15:20  přestávka

15:20-17:00
Miroslav Pošta
Titulkování v kostce
Začínáte s titulkováním nebo o této překladatelské disciplíně uvažujete? Dozvíte se, v jakých programech titulkáři pracují, jak při práci postupují, jaká pravidla musí dodržovat a jaké chyby se v titulcích objevují nejčastěji. Přednášející je titulkář a autor publikací o titulkování.

 
 

Kapacita pro připojení je již vyčerpána.

 

Cena: 500,- Kč 
snížená cena pro studenty a členy KST ČR: 150,- Kč
zdarma – ale též po nutné registraci předem – pro členy JTP, ASKOT a ČKTZJ.
 
Registrujte se e-mailem na JTP@JTPunion.org nebo poštou na adresu
JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
Platba je možná v hotovosti na sekretariátu JTP v návštěvní době
(viz www.jtpunion.org) nebo převodem:

  • platby z České republiky: č. ú. 2800245144/2010 (FIO Banka)

  • platby ze zahraničí:

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144

 

Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a text „Balíček 2020“.  
Společně s přihláškou pošlete i doklad o provedené platbě – stačí skan či xerokopie.
Z organizačních důvodů žádáme osoby, které si přejí vystavit fakturu,
o zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou.
Zahraničním subjektům nemůžeme vystavit fakturu, pouze potvrzení o provedení platby.
V případě zrušení účasti na školení méně než 5 dnů před konáním kurzu nejsme z organizačních důvodů schopni vrátit účastnický poplatek.


Začátek akce: 24.10 2020
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).