Byť či nebyť – poistiť sa alebo nepoistiť ? (Miroslava Dulová)

18.6 2015
Už niekoľko rokov si platím v poisťovni, ktorú nebudem menovať, poistenie zodpovednosti za škody.Pre tých ešte stále nerozhodnutých, či sa poistiť alebo nie, s láskavým súhlasom rakúskej kolegyne Angeliky Chott, opíšem jej skúsenosť.
Chyba nenastala pri samotnom preklade, veľmi často sú to celkom banálne veci, ktoré môžu viesť ku vzniku problémov.
Angelika si platila toto poistenie už 13 rokov a ako mnohí prekladatelia, rozmýšľala o tom, či to vôbec má zmysel.
A potom celom nenápadne sa dopustila chybičky. Prekladala normu EN pre bezpečnostné topánky. Zákazník preklad zabezpečoval tak, že sa vpisoval pod daný text, aby grafik vždy vedel, ktorý riadok má použiť. Chýbala však jedna číslica! Aj korektor túto chybu prehliadol a firma vyskladnila 20 000 škatúľ s topánkami s príbalovým letákom s touto chybnou informáciou. Všetky škatule sa museli opätovne otvoriť, v letáku prelepiť nesprávnu informáciu správnou. Výška škody: 12 000 euro, slovom dvanásť tisíc euro! A poisťovňa škodu bez akýchkoľvek problémov zaplatila.
Čo dodať na záver? Výška škody bola podstatne vyššia ako poistné, ktoré Angelika zaplatila za spomínaných 13 rokov.
Keby prekladateľ musel zaplatiť škodu 12 000 euro a nemal poistenie, asi by musel vyjednávať so zákazníkom, prečo nevykonal záverečnú kontrolu predtým, ako zadal materiál do tlače. Ak by škodu nakoniec predsa len musel zaplatiť, ostáva len na čitateľovi tohto príspevku predstaviť si metódy ako si zo dňa na deň zabezpečiť takú čiastku.
A tak sa radšej poistím aj budúci rok.


Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).