(14) Machalová, Milena – Vysloužilová, Eva: RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE.

(14)  Machalová, Milena – Vysloužilová, Eva: RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE.
30.7 2015
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2015. 1. vyd. 335 s. Je to druhý svazek dvoudílného slovníku. Materiál k němu byl řadu let shromažďován z početných slovníkových a encyklopedických pramenů, mluvených (zejm. rozhlasových a televizních) a internetových zdrojů, tříděn, doplňován potřebnými gramatickými, lexikálními i frazeologickými poznámkami. Některé dílčí problémy byly řešeny v diplomových bakalářských a magisterských pracích a staly se tak předmětem širší odborné diskuse. Aktuální verze, která obsahuje více než 25 tisíc slov, vznikla jako výsledek řešení grantového úkolu FF UP. Slovník má standardní obsahové uspořádání. Pro větší komfort uživatelů byla s ohledem na problémy s přepisem vlastních jmen zařazena příloha, ve které jsou stručně objasněna pravidla transliterace a transkripce, vč. konkrétních ukázek přepisu vlastních jmen. ISBN 978-80-244-4274-7.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).