(15) Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds): ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DĚJIN. 1. svazek A-Č.

(15) Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds): ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DĚJIN.  1. svazek A-Č.
30.9 2016
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, KEY Publishing, Plzeň a Ostrava 2015. 1. vyd. 972 s. Encyklopedie je vědecký právně-historický projekt vedený skupinou právních historiků – členů Evropské společnosti pro právní dějiny. Účastní se ho představitelé všech právně-historických pracovišť z ČR a Slovenska, jakož i další právní historikové z Rakouska, Maďarska, Polska a Německa. Výsledkem mnohaletých prací započatých již v roce 2013 je mnohosvazkové dílo, které sumarizuje všechny důležité poznatky o vývoji státu a práva na území českých zemí. 1. svazek obsahuje úvodní studie osvětlující vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy. Hlavní část tvoří abecedně
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).