(16) NÁVODY K UPLATNĚNÍ SMĚRNICE 2004/22/ES – MID. Část I (první vydání-překlad) – na CD.

(16) NÁVODY K UPLATNĚNÍ SMĚRNICE 2004/22/ES – MID. Část I (první vydání-překlad) – na CD.
18.6 2015
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2007. Edice Sborníky technické normalizace. CD obsahuje Směrnici 2004/22/EC EP a Rady z 31. 3. 2004, o měřidlech, vydané v Ústř. Věstníku EU, L 135, díl 47, 30. 4. 2004, ISSN 1725-2555 v anglické a české verzi. Dále obsahuje čtyři terminologické části: 1. Termíny (slovní názvy a slovní spojení), 2. Symboly a zkratky /v těchto kapitolách jsou hesla uspořádána takto: termín z MID – místo, kde se termín vyskytuje – definice termínu z MID – definice pojmu termínem z jiných dokumentů – české národní poznámky/. 3. Anglický abecední rejstřík. 4. Anglicko-český abecední rejstřík. 5. Česko-anglický abecední rejstřík. K volnému stažení i na www.unmz.cz. Neprodejné.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Terminologický seminář pro italštináře

Datum konání: 13.5 2021

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY

Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).